09/03/2018

thumbnail

Vacature penningmeester(2)

by webmaster17
Categories: Nieuws
Tags: No Tags
Comments: Comments Off

 

Gvvolhouden is per direct op zoek naar twee penningmeesters

De functie van penningmeester wordt uitgevoerd door 2 personen.

Zij zijn verantwoordelijk voor het financiële beleid. Vormen samen met de voorzitter en secretaris het dagelijks bestuur.Zijn als eerste verantwoordelijk voor het financiële beleid en beheer van de vereniging.

Begroting/jaarverslag: PM 1

Stelt in samenwerking met PM2 een jaarlijkse begroting op en controleert deze

Beoordeelt de financiële situatie en maakt een financieel jaarverslag

Pleegt overleg met de kascontrole commissie

 Contributie aangelegenheden: PM 2

Int per kwartaal de contributie

Int de advertentieopbrengsten

Betaalt rekeningen

Beheert bank- en girorekeningen

Int boetes binnen de vereniging

Betaalt boetes aan externe partijen (bijv. de gemeente, de KNGU, etc.)

Is verantwoordelijk voor financiële vraagstukken en afspraken van het bestuur en de commissies

Stelt in overleg met het bestuur het budget vast voor commissies en maakt afspraken over de verantwoording

Beoordeelt in overleg met het bestuur ad-hoc aanvragen voor geld

Maakt contractafspraken met het vrijwillig- en betaalt kader over financiële vergoedingen

Is contact persoon namens de vereniging met het Sport Technisch Kader (STK).

 

Mocht u vragen hebben of interesse hebben in een van deze 2 functies dan kunt u contact opnemen via de mail infogvvolhouden@gmail.com

 

 

 

 

 

 


Comments closed

user-avatar
Today is zondag
27/05/2018